OLUKORD

... et su töötajate

keskendumisvõime

oleks suurem?
... et suhtlemispingeid osataks maandada?
... et töötajate

efektiivsus

oleks stabiilsem?
... et

stressi

kuhjumist saaks vältida?
... et

pinged

ei kuhjuks?
... et avada varjatud ressurss?
... et fokusseerida lenduv energia?

Kas olukord võiks olla parem?

Võta ühendust

01

TÖÖTAJAD

Inimesed ei vaja ainult palka – töökoha juures köidab väga suurel määral ühtlasi keskkond, sotsiaalne tugi, taastumine võimalused.

Just see, kuidas inimene seisundeid juhib, suudab konstruktiivselt väljendada pingeid ja neid oskuslikult lahendada, määrab suurel määral ettevõtte lõpp-kvaliteedi.

Psühholoogiliste pidurite taga on alati peidus kasutamata ressurss.

Rahulolu seob su töötajaid ühte; töötajate arenguline tugi – see on osa firmakultuurist!

Efektiivne enesejuhtimine tõstab kvaliteeti!

Võta ühendust

02

LAHENDUS

Õpetame teie töötajaid ennast efektiivsemalt juhtima ja tulemuslikumalt

väljendama,

aitame vabaneda emotsionaalsetest pingetest.

Nõustame testide põhjal ka individuaalselt – iga töötaja saab tagasiside

isiklikus arenguks.

Telli oma töötajate stressitaseme

enesejuhtimisoskuste

ja

tervisekäitumise

testid – toeta nende

heaolu!

Hoolitse oma töötajate eest!

Võta ühendust

03

heaolu

sooritus

eneseväljendus

enesejuhtimine

lõdvestusoskused

stress

ärevus

Sooritust ja efektiivsust tööl ja elus mõjutavad nii stressi tase kui
enesejuhtimise-, lõdvestuse- ja taastumisoskused.
Kõrgenenud ärevus, nõrk eneseväljendus, ülemäärane introvertsus on sageli läbipõlemisele eelnevad markerid.
Subjektiivne heaolu (“õnnetunne”) eeldab arenenud oskusi, koormusi, käitumist ja taastumist juhtida.

Soorituse efektiivsuses mängivad kaasa ka – erinevad isiksuslikud omadused, käitumuslikud oskused ning reageerimisvõime.

Efektiivsus on arendatav!

ALATI ARENGUS

KESKENDUMISVÕIME

Keskendumisvõimel e. fokusseerimisel on rida tasandeid, mille intensiivsus ja kestvus on mõõdetavad: 

  • keskendumine ühele objektile (asjale, teemale);
  • keskendusvõime püsivus (vastupidavus);
  • multitasking´u võime;
  • ümberlülitumise võime jne.

 

Keskendumise pidurdavaks teguriteks on sagely nn. aju väsimine (brain fatigue, directed attention fatigue), mille mõjutab tugevalt stress.

Tugev mentaalne väsimine suurendab sageli tähelepanu hajuvust ja ärrituvust ning pidurdab tajuvõimeid ning mitmetasandilist haaravust (metakognitsiooni).

Pühendumine, rutiinitaluvus, realktsioonipaindlikkus , ümberlülitamisvõime   – kõik need omadused on samuti mõjureiks.

Neid omadusi saab laiendada ja arendada!

Upgrade´i oma töötajaid!

 

 

×

STRESS

Stress – Osa stressist on keha ja meele jaoks tavaline ning kasulik: olgu selleks siis treening või tööalane väljakutse.

Koormuste (ka stressi) kandmine toimub mööda individuaalset kõverat : igal sooritusel on tõus ja haripunkt, mille saavutamise järel hakkab sooritus langema.

Stressitaluvust on võimalik nii mõõta kui ka sageli tõsta.

Ebaefektiivne pingutus madaldunud soorituses toob kaasa kiireneva või püsiva languse.

Stressi tasandeid saab nii mõtta kui juhtida!

Upgrade´i oma töötajaid!

×

RESURSS

Ressurss

 

 

 

Loe edasi

×

EFFEKTIIVSUS

Efektiivsust töös mõjutab suur hulk tegureid alates füüsilistest, intellektuaalsetest ja mentaalsetest võimetest.

Tehniliste oskuste kõrval määrab efektiivsuse ühtlasi ühtlasi psühholoogiline oskusteave ning rakendusvõime, ressursi kasutus ja arendus.

Pilootide, rallisõitjate, tippsportlaste ja -juhtide ressursi tõstmisel, inimressursi valikus ja juhtimises kasutatakse sageli psühholooge, coache ja psühholoogilisi treenereid.

Efektiivsus töös on tugevas sidemes soorituse, pingetaluvuse, stressijuhtimise ja taastumisega.

Upgrade´i oma töötajaid!

×

PINGE

Pinge on loomulik keha psühhofüsioloogiline seisund olukordi ja ülesandeid lahendades. Iga keskendunud töö ja toiming tekitab pinge – see on normaalne.

Töö on alati seotud pingega, mille käigus vabaneb hulk sooritust käivitavaid hormone (adrenaliin, dopamiin, immuunsust juhtiv glutamiin jne.)

Pingejuhtimine on seotud pingetaluvuse, keskendusmisvõime, ümberlülitumisvõime ja sooritusega.

Pingetaluvust stressikõverail vastavalt ressursile saab suurendada.

Upgrade´i oma töötajaid!

 

 

×

ENESEVÄLJENDUS

Eneseväljendus on üks adekvaatse kommunikatsiooni nurgakive. Selge eneseväljenduseta viib vastutustunde taandarengu ja info-mürani: edastatakse eelistatult anonüümseid lisaväärtuseta signaale.

Eneseväljenduse ehtsus on seotud nii efektiivse käitumusliku oskusteabe kui sotsiaalsete oskustega, ka motivatsiooniga – milliseid vahendeid kommunikatsioonis ja tiimitöös valida.

Individuaalselt ülemäärane ärevus ja stress pidurdavad ka eneseväljendust.

Eneseväljenduse avarus ja oskuslikkus on seotud nii isiksuslike joonte kui käitumismallidega.

Tugev seos loovlahendustega – ka seda võimet saab arendada.

Upgrade´i oma töötajaid!

 

 

×

ISIKSUSLIK ARENG

Isiksuslik areng hõlmab eeskätt psühholoogilise profiili valdkonda. Hulk uusaegseid teooriaid ja isiksuse käsitlusi (näiteks nn. Big Five) peavad isiksuse baasomadusi elukaarel pidevaiks. Psühhodünaamilised metoodikad tegelevad muutuste ja arenguga.

Maailma, enese, ka töö mõtestus võivad kasvada; avatus, kohanemisvõime, keskendumisvõime, motivatsioon jne –   areneda.

Klientide ja tiimitaju saab kasvatada, käitumuslikke reaktsioone muuta, ressurssi – tõsta.

Et isiksus koosneb hulgast tasandeist, on laiapõhjalise efektiivsuse saavutamiseks oluline skänneerida isiksuse   nii draive kui interaktsioone – ühe lüli nõrkus mõjutab sageli teist.

Isiksuslikud omadused mõjutavad väga tugevalt ka erialalisi võimeid.

Upgrade´i oma töötajaid!

 

 

×

TERVISLIKUD HARJUMUSED

Tervislukud harjumused kuuluvad tervisekäitumise juurde. Nad kujundavad väga suurel määral töötaja taastumise ja arenemisvõime baasi. Siia hulka kuuluvad nii ergutite ja lõõgastite hulk ja valik, taastumise viisid, füüsilise fitnessi hoidmine, toitumisviisid, efektiivsed käitumisviisid kui ka aja juhtimine.

Terviskäitumise stiilid, harjumuste kalded ning toimetulekuoskused on testitavad.

Harjumusi on võimalik suunata ja ümber kujundada!

Upgrade´i oma töötajaid!

 

 

×

SUBJEKTIIVE HEAOLU

“Õnnetunde” psühholoogiliseks vasteks on nn. subjektiivne heaolu – see on mõõdetav. Seda mõjutavad nii individuaalsed, isiksuslikud tegurid kui keskkond ja töö.

Tugevalt rahulolev töötaja on tugevamini motiveeritud ja efektiivsem.

Isiklikud ja isiksuslikud tegurid võivad pärssida nii sooritust kui rahulolu ja õnnetunnet.

Nii nagu suurem osa psühhofüsioloogilistest seisunditest on ka rahulolu (õnne)tunne olulisel määral isiksuse enda kätes.

Õnnetunnet on võimalik võimendada ja suurendada.

Upgrade´i oma töötajaid!

 

 

×

KEHTESTAMISOSKUSED

Kehtestamisoskused ei tähenda subjektiivselt soovitud resultaadi saavutamist igal juhul – küll aga piiride väljendamist ja positiivset kasutust.

Nõrga eneseväljenduse ja -kehtestamisoskusega töötajad kalduvad kergemini kogema ärevust, kogema stressi ning täitma ülesandeid rutiinselt.

Positiivset enesekehtestust on võimalik õppida!

Upgrade´i oma töötajaid!

 

 

×